Νόμισμα
Γλώσσα

Ο απόλυτος οδηγός για τσάντες ταξιδιού - 11 συμβουλές για να ταξιδέψετε πιο έξυπνα

by GENTCREATE TEAM

CONTENT LIST

 • INTRODUCTION
 • WHAT IS A TRAVEL BAG?
 • TRAVEL BAGS AND EVERYTHING YOU WANTED TO KNOW ABOUT THEM
 • WHICH TYPES OF TRAVEL BAGS EXIST?
 • WHAT ARE THE BEST WAYS TO PACK A TRAVEL BAG?
 • TOP 11 PACKING SUGGESTIONS
 • FAQ's
 • RECOMMENDED PRODUCTS
 • VIDEO - GENTCREATE TRAVEL BAGS

- CLICK TO QUICKLY NAVIGATE TO A SPECIFIC SECTION -

Bags have been used for travel since ancient times. The first bags were probably made of animal skins or plant materials like bark cloth. These early bags were used to carry food and other supplies on long journeys.
Over time, bags evolved to meet the changing needs of travelers. For example, in the Middle Ages, people began to travel more for trade and leisure. This led to the development of different types of bags for different purposes, such as sacks for carrying clothes and money belts for safeguarding valuables. Today, there is a vast array of travel bags to choose from, ranging from simple day packs to sophisticated rolling suitcases. No matter what your travel style is, there’s a bag out there to suit your needs. So grab your bags and hit the open road!

Our Finest Products

What Is A Travel Bag?

A travel bag is a bag designed to carry all of your travel necessities easily and comfortably. Travel bags are often made of durable materials such as nylon, leather, or canvas, and may include a variety of features like pockets and straps. If you want great advice on how to travel light with the best bags for every occasion, this blog is definitely worth a read!

A BLOG WRITTEN WITH LOVE BY

Messenger Bags - Gentcreate

11 TIPS & HACKS TO PACK BETTER FOR TRAVEL 

1. Make A Packing Checklist

When making a packing list, it is most important to think about the type of trip you are taking and the activities you will be doing. Then, make a list of the clothing and other items you will need for each activity. Be sure to include items for both warm and cold weather, as well as any special equipment you will need, such as hiking gear or a bathing suit. Once you have everything on your list, pack your bag and be on your way!

Making A Packing List

2. Pack Light

Packing light can be a challenge, but it's worth it to avoid being weighed down while traveling. Here are some tips:
- Don't forget the basics: a good pair of shoes, a jacket, and a hat.
- Pack versatile items that can be worn in multiple ways.
- Choose a color scheme and stick to it. This will help you mix and match items and avoid packing unnecessary duplicate items.

How To Pack Light

3. Roll Clothes To Save Space

Rolling clothes instead of folding them is a great way to save space in your bag. It's also a great way to prevent wrinkles. Plus, it's so easy to do! To roll clothes, start with a shirt or dress and lay it flat on a bed or other surface. Fold the sleeves inward, then roll the shirt up from the bottom. For pants, fold them in half lengthwise and then roll them up.

How To Roll Clothing For Packing

4. Use A Toiletry Bag For Necessities

When traveling, it's important to have all of your necessities close at hand. A toiletry bag is a perfect way to keep your items organized and easily accessible. Fill your bag with essentials like toothpaste, deodorant, and soap. Having everything in one place will make your trip more enjoyable and hassle-free. Be sure that your bag is leak free and sturdy enough to withstand the rigors of travel. With a little planning, your toiletry bag will be a lifesaver on your next trip.

5. Use Packing Cubes

If you've ever gone on a long vacation or business trip, you know how difficult it is to live out of a suitcase. There are clothes and toiletries everywhere, but nothing is easy to find. Packing cubes can help organize your suitcase, so you can live out of it more easily. Simply put your clothes into the packing cubes, and then into your suitcase. When you need something, just grab the packing cube it's in. No more rummaging through your suitcase for that one shirt you need. Packing cubes make traveling easier and your suitcase more organized.

6. Get A Travel-Sized Toiletry Kit

This small and lightweight kit includes all of the essentials, like shampoo, conditioner, soap, and a toothbrush, in convenient travel-sized containers.
Plus, it has a handy carrying case that keeps everything together and makes it easy to pack in a suitcase or carry-on bag. Whether you're taking a quick trip or a longer vacation, a travel-sized toiletry kit is a must-have for any traveler.

7. Keep Valuables In Your Carry-On

There are a few things to keep in mind when packing your carry-on bag:
 - Make sure that your bag is large enough to fit all of your valuables.
- Pack your bag wisely. Put heavier items at the bottom and lighter items at the top. This will help to distribute the weight evenly and make the bag comfortable to carry.
- Don't forget to secure your bag. Use a lock or a security strap to keep your bag closed and your valuables safe.

8. Check Weight Of Travel Bag

If you're worried about your bag's weight, there are a few things you can do to check. Use your bathroom scale to get an accurate measurement. Place the empty bag on the scale and make sure that it is balanced. Then, weigh yourself and the bag together. Subtract your weight from the total weight to get the weight of the bag.
In addition, always check by using the luggage allowance of your chosen airline. Most airlines have a weight limit for carry-on and checked baggage, so you can use this to make sure you're within the limit.
Finally, remember that you can try to redistribute weight by moving items around in your bag. If one side is heavier than the other, try to even it out by shifting items around.
By taking these steps, you can be sure that your bag is the perfect weight for your next flight.

9. Utilize All Available Space 

 If you're trying to maximize your luggage space, here are a few tips. First, make use of all pockets, both inside and out. Pack smaller items in the pockets and use them to fill in empty spaces. Second, use compression bags or packing cubes to compress your clothes and make them take up less space. Finally, don't forget about the space in your shoes - stuff socks or other small items inside them.

10. Invest In A Good Lightweight Travel Bag

The lightness of the bag consists of:
- Size: Make sure the bag is big enough to fit everything you need, but not so big that it's cumbersome to carry.
- Weight: A lighter bag is easier to carry, so look for one made from lightweight materials like canvas or cotton.
- Features: Look for features that will make your travels easier, like compartments for an organization or a detachable shoulder strap.

11. Double Check Your Bag

Before zipping up your bag, take a few minutes to check everything. Here is a list of things to check quickly and efficiently:
- Passport
- Tickets
- Money
- Phone charger
- Clothes
- Toiletries

11 Tips To Travel Smarter

TRAVEL BAGS AND ALL YOU WANTED TO KNOW ABOUT THEM

Which Types of Travel Bags Exist?

Depending on your preferences, there are many different types of travel bags to choose from. Some of the most popular travel bag styles are:

1. Duffel Bag

Duffel Bag: A duffel bag is a large, cylindrical bag typically used for carrying sports equipment or other items that are too large or awkward for a regular suitcase. Duffel bags have a simple, rectangular shape with a single large compartment and a small zippered pocket on the outside. Many duffel bags also have shoulder straps or handles for easy carrying.

2. Briefcase

Briefcase: A briefcase bag is a type of bag that is typically used by businessmen and women to carry important documents and other items. These bags are usually made from leather or other durable materials, and they often have a variety of pockets and compartments to keep things organized.

3. Backpack

Backpack: A backpack is a portable, frame-supported bag typically worn on the back, and used for carrying personal belongings. Its design often incorporates one or more compartments for holding objects such as textbooks, clothing, and other items.

4. Crossbody Bag

Crossbody Bag: A crossbody bag is a bag that hangs over the shoulder and across the body, typically with a strap that is adjustable in length. Crossbody bags are often small and lightweight, making them easy to carry around. They are also great for keeping your hands free.

5. Toiletry Bag: 

Toiletry Bag: A toiletry bag is a small bag used to store and organize personal care items such as toiletries, makeup, and first-aid supplies. Toiletry bags are often made of waterproof or water-resistant materials and have multiple compartments to keep stuff tidy and easily available.

What Are The Best Ways To Pack A Travel Bag?

The best way to pack a travel bag is to start with the essentials - a change of clothes, toiletries, any medications you might need, and any electronics you can't live without. Once you have those items packed, you can start thinking about other things you might want to take with you, like books, snacks, and souvenirs.
When packing, try to keep everything organized by putting items together and using packing cubes or ziplock bags to keep everything in its place.
We've got you covered with our top 11 advice on how to pack your travel bag like a pro:

What Are The Main Characteristics Of Travel Bags?

Lightweight. These bags are perfect for those who are always on the go and need a bag that can easily be carried around.

Capacity. Typically made with lots of compartments, the bag's capacity makes the bag ideal for long trips with lots of gear.

Design. Travel bags come in a variety of shapes and sizes, and can be used for a variety of purposes. Some travel bags are designed for specific types of travel, such as business travel or travel to a specific destination. 

HAND-MADE | TRAVEL BAGS

Why You Should Buy Travel Bags Online at Gentcreate

• WELL-DESIGNED

Gentcreate bags are well-designed because they are created with the needs of the modern gentleman in mind. We offer a variety of bags that are perfect for work, travel, and everyday life. Each bag is made with high-quality materials and attention to detail, so you can be sure it will last for years to come.

• LIGHT & EASY TO CARRY

Made from a special lightweight material, our travel bags are both comfortable and very strong. This makes them perfect for carrying all your belongings with you on the go, without having to worry about them being too heavy or difficult to carry.

• MADE BY HAND

Gentcreate believes in the importance of quality craftsmanship. Each bag is made with great care and passion, ensuring that each customer receives a beautiful and well-made product. Our bags are unique investment that will last a lifetime.

Carbon off-set mobile phone cases

CARBON OFF-SET

Leather phone cases made from sustainable materials

SUSTAINABLE

Mobile cases created by hand

HAND-MADE

Cruelty free leather phone cases

CRUELTY FREE

FAQ's

10 REASONS WHY YOU SHOULD BUY A TRAVEL BAG

 • Protection
 • Organization
 • Style
 • Accessibility
 • Comfort
 • Versatility
 •  Portability
 • Compact
 • Safety
 • Beautiful

TRAVEL BAGS BY GENTCREATE

Watch this video to learn see the 11 tips & hacks to pack better for travel, and how to pack your travel bag smarter.

This video shows the best features of GENCREATE Travel Bags

FEATURED PRODUCT

Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Green Vintage Duffle Bag
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Green Vintage Duffle Bag
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate
Vintage Leather Bag - Gentcreate

TAP TO SEE MORE IMAGES

Vintage Duffle Bag Invicta

$109.49
$144.95

Vintage Duffle Bag "Invicta" Η καλύτερη τσάντα Weekender

Λόγω των πολλών λειτουργιών που χρησιμοποιεί η vintage τσάντα μας "Invicta" αυτή η τσάντα είναι ένα αναμφισβήτητο κλασικό! Αυτή η εκπληκτική vintage τσάντα duffle φτιάχτηκε ως μια in n out ρετρό τσάντα duffle για συχνές αποδράσεις το Σαββατοκύριακο.

Αυτή η όμορφη τσάντα από καμβά και vintage δέρμα προσφέρει άφθονο χώρο για όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε σε ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο.

Ανακαλύψτε το vintage duffle bag "Invicta" μια ελαφριά πάνινη τσάντα duffle που είναι επίσης αποφασιστικά vintage. Αυτή η vintage τσάντα duffle "Invicta" είναι φτιαγμένη για δραστήριους και τολμηρούς ταξιδιώτες που αγαπούν το vintage στυλ και τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

Με εκπληκτική χωρητικότητα 44 λίτρων , η τσάντα "Invicta" παρέχει άφθονο χώρο (εσωτερικά και εξωτερικά). Υπάρχει αρκετός χώρος για όλα τα υπάρχοντά σας από ένα φορητό υπολογιστή μέχρι ένα ζευγάρι τζιν και σορτς.

Είτε είστε περιστασιακός ταξιδιώτης είτε εξερευνητής που του αρέσει να ταξιδεύει μόνος. Θα χρειαστείτε έναν σύντροφο για να έχει μαζί σας το προσωπικό σας χωρίς να διακυβεύεται το στυλ σας. Αυτή η vintage δερμάτινη τσάντα θα γίνει ο σύντροφός σου στο «έγκλημα»!

Γκρι Vintage Duffel Bag Invicta Gentcreate

Σε n out retro duffle bag "Invicta" της Gentcreate

Τα εύσημα στη λειτουργία αυτής της ρετρό γνήσιας δερμάτινης τσάντας για τσάντες και αφαιρούμενο λουρί ώμου προσφέρει μεγάλη άνεση και ευκολία στη χρήση όταν χρησιμοποιείται ως τσάντα ταξιδίου.

Με διπλό επάνω χέρι και αφαιρούμενο λουράκι ώμου που προσθέτει στην υπέροχη αίσθηση του, μπορείτε να μεταφέρετε αυτήν την πάνινη τσάντα με το χέρι ή ως ρετρό τσάντα από γνήσιο δέρμα.

Ο έξυπνος σχεδιασμός της ρετρό vintage τσάντας μας "Invicta" και οι τσέπες με φερμουάρ και ο αφαιρούμενος ιμάντας ώμου προσθέτουν στη φήμη αυτής της τσάντας ότι είναι η τέλεια δερμάτινη τσάντα ταξιδιού .

Οι πολλές εξωτερικές τσέπες του διευκολύνουν την τακτοποίηση των αντικειμένων σας σε αυτήν την Vintage Duffle Bag "Invicta" , ενώ κρατάτε τα αγαπημένα σας αντικείμενα κοντά σας.

Όταν φτιάχναμε αυτό το προϊόν, αντλήσαμε έμπνευση από ταινίες του Χόλιγουντ, όπου χρησιμοποιούν τα χρήματα από τσάντες duffel ως μέσο μεταφοράς μετρητών και είναι πάντα ωραίο!

Πράσινη Vintage Duffel Τσάντα Invicta Gentcreate

Πώς να διαλέξετε μια νυχτερινή τσάντα duffle;

Μια νυχτερινή τσάντα θα πρέπει να είναι αρκετά ελαφριά και να έχει χερούλι και χιαστί ιμάντα, έτσι ώστε όταν χρειάζεται να είστε hands-free η τσάντα να μην σας ενοχλεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η τσάντα διανυκτέρευσης πρέπει να έχει αρκετό χώρο για να αποθηκεύσετε τουλάχιστον ένα σετ ρούχων, ένα ζευγάρι παπούτσια, πιτζάμες και ένα νεσεσέρ που απαιτείται για να έχετε μια ωραία διανυκτέρευση.

Πράσινη Vintage Duffle Bag

Χαρακτηριστικά Vintage Duffle Bag "Invicta":

 • Μέγεθος: 54 cm x 42 cm x 23 cm (21,2'' x 16,5'' x 9'')
 • Βάρος: 1,1KG
 • Χωρητικότητα: 44L
 • Υλικά: Κερωμένος καμβάς και πλήρες δέρμα
 • Δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ
 • Μία εσωτερική τσέπη με φερμουάρ
 • Μεγάλη εσωτερική θήκη με άφθονο χώρο
 • Μεγάλες τσέπες με φερμουάρ

   Black Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Khaki Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Black Motorcycle Vintage Bag attached to a motorcycle
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE
   Black Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Khaki Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Black Motorcycle Vintage Bag attached to a motorcycle
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - Gentcreate
   Motorcycle Vintage Bag - GENTCREATE

   Vintage Τσάντα μοτοσυκλέτας

   $154.99
   $199.99
   Black Vintage Leather Bag
   Khaki Weekend Travel Bag - Gentcreate
   Vintage Leather Bag
   Mens vintage leather messenger bag  - Gentcreate
   Weekend Travel Bag - Gentcreate
   Weekend Travel Bag - Gentcreate
   The leather material used on the Weekend Travel Bag
   Khaki Waxed canvas backpack - Gentcreate
   Slika izblzia koznog rajsfesusa od Weekender Vintage Bag
   Vintage Leather Messenger Bag - Gentcreate
   Slika izblzia koznog rajsfesusa od Weekender Vintage Bag
   Slika izblzia koznog rajsfesusa od Weekender Vintage Bag
   Leather adventure bag - Gentcreate
   Vintage Leather Bag
   Black Vintage Leather Bag
   Khaki Weekend Travel Bag - Gentcreate
   Vintage Leather Bag
   Mens vintage leather messenger bag  - Gentcreate
   Weekend Travel Bag - Gentcreate
   Weekend Travel Bag - Gentcreate
   The leather material used on the Weekend Travel Bag
   Khaki Waxed canvas backpack - Gentcreate
   Slika izblzia koznog rajsfesusa od Weekender Vintage Bag
   Vintage Leather Messenger Bag - Gentcreate
   Slika izblzia koznog rajsfesusa od Weekender Vintage Bag
   Slika izblzia koznog rajsfesusa od Weekender Vintage Bag
   Leather adventure bag - Gentcreate
   Vintage Leather Bag

   Vintage Weekender Bag Antiquus

   $164.99
   $284.99
   Vintage Shoulder Bag
   Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Vintage Shoulder Bag
   Vintage Shoulder Bag
   Vintage Shoulder Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Vintage Shoulder Bag
   Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Vintage Shoulder Bag
   Vintage Shoulder Bag
   Vintage Shoulder Bag
   Large Canvas Duffle Bag
   Large Canvas Duffle Bag

   Ταξίδι με μεγάλη πάνινη τσάντα Duffle

   $174.99
   $249.99
   TAP TO SEE ALL MESSENGER BAGS

   CONCLUSION

   With so many different types and designs of messenger bags available, it can be hard to know which one is right for you. But with a little research, you can find the perfect bag to suit your needs. Whether you're looking for a business bag to take to the office or a strong bag for your outdoor adventures, at Gentcreate you will find all the important tips, as well as the ideal bag for your preferences.

   SCROLL TO TOP

   Benefits When Shopping at GENTCREATE

   FREE Worldwide Shipping

   We offer free world-wide shipping for all orders & carbon offset shipping.

   Warranty

   Buy our eco-friendly, sustainable & cruelty-free products to support our mission.

   98.8% Positive Reviews

   Join our happy customer list by buying a hand-made product at GENTCREATE.